Οι κίνδυνοι των αγορών μέσω Διαδικτύου


Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα μαγικό κόσμο, η δύναμη του οποίου έγκειται στην εθιστικότητά του. Για το λόγο αυτό άλλωστε οι online αγορές έχουν καταστεί πλέον συνήθεια για ένα μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού.
Η παραγγελία ενός προϊόντος μέσω Διαδικτύου είναι άλλωστε μια πολύ απλή διαδικασία, καθώς πραγματοποιείται με την αποστολή ενός συνήθως προδιατυπωμένου e-mail, η παραλαβή του οποίου επιβεβαιώνεται συναπτός από την επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο ή μέσω fax ή ακόμα και τηλεφωνικά, ώστε εντός ολίγων ημερών, ανάλογα με τον τόπο της έδρας του προμηθευτή, το παραγγελθέν προϊόν φτάνει στα χέρια του καταναλωτή.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η online αγορά είναι τόσο απλή δεν σημαίνει ότι είναι και ακίνδυνη για τον καταναλωτή. Σύνηθες πρόβλημα αποτελεί η διάσταση ανάμεσα στην εικονική παράσταση του προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας του προμηθευτή και της πραγματικής του μορφής και ποιότητας, γεγονός που συνεπάγεται την καταρχήν έκθεση του αγοραστή, ο οποίος κατά κανόνα έχει προκαταβάλλει το τίμημα της αγοράς μέσω της πιστωτικής του κάρτας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγοραστής του προϊόντος προστατεύεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 10 του νόμου 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, το οποίο ουσιαστικά αναπαράγει αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 97/7 για τις συμβάσεις από απόσταση. Η σχετική διάταξη παρέχει το δικαίωμα στον αγοραστή να υπαναχωρήσει από την ηλεκτρονική σύμβαση με μονομερή δήλωσή του και χωρίς καμία αιτιολογία, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος, επιστρέφοντάς το στον πωλητή στην αρχική του κατάσταση και άνευ οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης εκτός από τα έξοδα
Με τον όρο Ηλεκτρονικός Τζόγος εννοούμε τη δραστηριότητα κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα συναντώνται διαδικτυακά με σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων. Μια τέτοια δραστηριότητα περιλαμβάνει το ρίσκο της πραγματικής οικονομικής απώλειας ή του κέρδους.
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του τζόγου είναι η απώλεια χρημάτων. Κάποιος μπορεί να χάσει τις οικονομίες του, το σπίτι του, την περιουσία του ακόμη και το/τη σύζυγό της/του. Πολλοί είναι αυτοί που εθίζονται και δεν μπορούν να σταματήσουν πιστεύοντας πως στον επόμενο γύρο θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Έτσι εκτός από την σπατάλη πολλών χρημάτων οδηγούνται παράλληλα στη σπατάλη πολλού χρόνου, παραμέληση των υποχρεώσεών τους με όλες τις επακόλουθες συνέπειες του εθισμού. Είναι γνωστό ότι ακόμα και η ενασχόληση με περιβάλλοντα τζόγου, στα όπου δεν γίνεται χρήση πραγματικών χρημάτων, μπορεί να προκαλέσει τον εθισμό (Hyder et al, 2008).
Η ευκολία πρόσβασης σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού τζόγου αυξάνει τους κινδύνους εμπλοκής παιδιών και εφήβων σε τέτοιες δραστηριότητες.
Πού μπορεί να συμβεί:
Σε ιστοσελίδες ειδικά κατασκευασμένες για ηλεκτρονικό τζόγο
Μέσα από ανεπιθύμητα μηνύματα που προσκαλούν τους χρήστες να παίξουν σε ηλεκτρονικά καζίνα, να ασχοληθούν με αθλητικά στοιχήματα και άλλα.
Αντιμετώπιση:
Αποφεύγουμε σελίδες που αφορούν ηλεκτρονικό τζόγο.
Αγνοούμε ανεπιθύμητα μηνύματα τα οποία μας προσκαλούν να παίξουμε σε ηλεκτρονικά καζίνα, να ασχοληθούμε με στοιχήματα και άλλα.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα


Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχει οδηγήσει σε αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το ηλεκτρονικό έγκλημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων η διάδοση ιών, η χρήση πλαστού λογισμικού, η παράνομη πρόσβαση και υποκλοπή πληροφοριών αλλά και η (συκοφαντική) δυσφήμιση μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων, η ηλεκτρονική απάτη και η πορνογραφία.
Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς και ο διεθνής χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων, συχνά σημαίνει την εμπλοκή αστυνομικών υπηρεσιών του εξωτερικού αλλά και ανάκυψη ζητημάτων διεθνούς δικαιοδοσίας.
Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία αντιμετώπισης ερευνών και διώξεων πολλαπλής δικαιοδοσίας, ενώ οι ειδικευμένοι συνεργάτες μπορούν να χειριστούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση για την ανάλυσή τους.
Σημαντικός αριθμός υποθέσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος που χειριζόμαστε αφορούν υποθέσεις του άρθρου 348Α ΠΚ, δηλαδή, υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο καθώς και η αντιμετώπιση κατηγοριών που αφορούν σχετικά πλημμελήματα ή κακουργήματα.
Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο, οι μαθητές του προγράμματος , κατάρτισαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο και το μοίρασαν στους μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου . Οι απαντήσεις τους, είναι ενδεικτικές της σχέσης των νέων με το διαδίκτυο.Eπιστροφή στα περιεχόμενα